Dla pacjenta

Pacjent kładzie się na specjalnym stole, który następnie wsuwany jest do przypominającego tunel aparatu, generującego pole magnetyczne. W trakcie badania aparatura wydaje charakterystyczne, dość głośne dźwięki, które niektórym pacjentom mogą przeszkadzać – dla nich zostały przygotowane specjalne wyciszające słuchawki.

By badanie wyszło prawidłowo, a obraz był wyraźny, bardzo ważne jest by w jego trakcie przez cały czas pozostawać w bezruchu.

Urząd-Dzielnicy-Wawer

Jak przygotować się do badania rezonansem?

Rezonans magnetyczny to badanie, które wykonywane jest przy użyciu specjalnej aparatury wytwarzającej pole magnetyczne. Choć jest ono badaniem bezpiecznym i nie powodującym skutków ubocznych, istnieją pewne ograniczenia co do jego wykonania.

image

Przed badaniem – o czym pamiętać?

Rezonans magnetyczny to dokładne, nowoczesne badanie diagnostyczne. Bezinwazyjne i bezpieczne dla pacjenta, pozwala na precyzyjne zobrazowanie nie tylko kości, ale również tkanek miękkich i organów w ciele człowieka.

image

W trakcie badania rezonansem

Badania diagnostyki obrazowej, takie jak rezonans magnetyczny to nowoczesna grupa badań, dzięki której możliwe jest zobrazowanie poszczególnych organów i tkanek wewnątrz naszego ciała. Dzięki wysokiej precyzji i dokładności, rezonans magnetyczny pozwala wykryć nawet niewielkie zmiany, dzięki czemu możliwe jest postawienie szybkiej diagnozy i leczenie wielu poważnych chorób.

image

Po badaniu rezonansem magnetycznym

Jak wiadomo, rezonans magnetyczny to badanie nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne dla pacjenta, które nie wymaga specjalnych przygotowań ani środków ostrożności. Może być wykonywane wielokrotnie nawet w krótkim odstępie czasu, bez negatywnego wpływu na organizm pacjenta.

image

Kontrasty

Rezonans magnetyczny to jedna z metod diagnostyki obrazowej, która pomaga w diagnozowaniu różnego rodzaju schorzeń. Dzięki wykorzystaniu właściwości pola magnetycznego, umożliwia dokładne obrazowanie wnętrza ludzkiego organizmu, w tym tkanek i narządów.

image

Na czym polega badanie?

Rezonans magnetyczny to jedna z najpopularniejszych metod diagnostyki obrazowej, szeroko stosowana w diagnostyce wielu różnych schorzeń. Dzięki zastosowaniu specjalnej aparatury umożliwia ona dokładne obrazowanie dowolnych struktur wewnątrz naszego ciała, począwszy od pojedynczych organów aż przez całe układy.

Urząd-Dzielnicy-Wawer

Rezonans magnetyczny głowy

Rezonans magnetyczny głowy to nowoczesne badanie obrazowe o wysokiej precyzji, które w bezpieczny sposób pozwala na dokonanie oceny struktur tkanki mózgowej oraz układu nerwowego człowieka.

image

Rezonans kręgosłupa

Rezonans magnetyczny kręgosłupa to nieinwazyjne i bardzo precyzyjne badanie obrazowe, które pozwala zobrazować wszystkie struktury anatomiczne wchodzące w skład kręgosłupa człowieka. Mowa tu nie tylko o tkankach kostnych, ale również elementach rdzenia kręgowego i tkance nerwowej.

image

Rezonans kolana

Rezonans magnetyczny to jedno z badań, które stanowi ogromną pomoc w leczeniu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Pozwala na dokładne zobrazowanie wszystkich tkanek wchodzących w jego skład, a także ocenę funkcjonalności stawów.

image

Rezonans magnetyczny na NFZ

Rezonans magnetyczny to badanie obrazowe, które można wykonać również w ramach środków Narodowego Fundusz Zdrowia. Świadczenie można wykonać w wybranych placówkach, które posiadają odpowiedni kontrakt.

image

Dostarczenie skierowania na badania w ramach NFZ

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z funduszy publicznych, każdy pacjent chcący wykonać rezonans magnetyczny w ramach tej refundacji musi dostarczyć odpowiednio wypisane skierowanie lekarskie.

Wyszukaj klinikę