Na czym polega badanie?

Rezonans magnetyczny – co należy o nim wiedzieć?

Rezonans magnetyczny (MR lub MRI) to badanie, które do obrazowania tkanek wykorzystuje naturalne właściwości pola magnetycznego oraz fal radiowych. Impulsy wysyłane przez specjalną aparaturę do naszych komórek powodują ich pobudzenie i ruch, które odbierane są przez detektory i przekształcane komputerowo na wyraźne, widoczne na monitorze obrazy.

To jak dokładny jest obraz w dużej mierze zależy od jakości sprzętu, a także rodzaju tkanki (czy jest to tkanka kostna czy miękka). W celu zwiększenia dokładności badania można zastosować dodatkowo środki kontrastujące, zwiększające różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi tkankami. Ważne jest również pozostawanie w bezruchu przez cały czas trwania badania, który wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, w zależności od obszaru, który należy zobrazować.

Promieniowanie emitowane przez aparaturę w trakcie badania jest nieszkodliwe dla pacjenta, dlatego jedną z głównych zalet rezonansu magnetycznego jest fakt, iż może on być wykonywany wielokrotnie nawet w krótkich odstępach czasu, a liczba przeciwwskazań do jego przeprowadzenia jest naprawdę niewielka.

Rezonans magnetyczny – wskazania do wykonania

Rezonans magnetyczny to jedna z metod diagnostyki obrazowej, która wykorzystywana jest nie tylko do obrazowania samych struktur narządów i organów, ale również umożliwia ocenę ich funkcjonalności.

Z tego względu ułatwia diagnostykę i leczenie praktycznie każdego układu w ludzkim organizmie.

Kiedy należy wykonać rezonans magnetyczny? Służy on przede wszystkim:

 • Ocenie struktur układu mięśniowo-szkieletowego,
 • Diagnostyce narządów wewnętrznych jamy brzusznej oraz miednicy,
 • Diagnostyce schorzeń układu krążenia,
 • Ocenie narządów z tkanek miękkich,
 • Diagnostyce narządów, takich jak serce czy mózg, które otoczone są przez struktury kostne,
 • Diagnostyce wad wrodzonych,
 • Ocenie stanu układu nerwowego,
 • Diagnostyce zmian nowotworowych, stanów zapalnych oraz guzów.

Rezonans magnetyczny – przeciwskazania

Rezonans magnetyczny to badanie powszechnie stosowane, głównie ze względu na fakt, iż istnieje jedynie kilka przeciwwskazań do jego przeprowadzenia. Są one związane głównie z samą zasadą działania rezonansu magnetycznego, a właściwie generowanym przez aparaturę polem magnetycznym.

Przeciwwskazaniem do wykonania rezonansu magnetycznego są wszelkiego rodzaju elementy, które mogą wzajemnie zaburzać pracę swoją i aparatury:

 • Neurostymulatory,
 • Rozruszniki serca,
 • Pompa insulinowa,
 • Implanty ortopedyczne,
 • Aparaty ortodontyczne i metalowe implanty zębowe,
 • Implanty słuchowe.

Nie zaleca się również, poza ściśle określonymi przez lekarza przypadkami, wykonywania rezonansu z kontrastem u osób z niewydolnością nerek, a także u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.

Jak przebiega rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny to nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta badanie, które wykonywane jest w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Aparatura ma kształt tuby, do której pacjent wsuwany jest w pozycji leżącej.

Może to u dzieci czy osób z klaustrofobią wywoływać lęk i dyskomfort, jednak w trakcie badania cały czas zachowywany jest z pacjentem kontakt werbalny, nie ma więc powodu do obaw. W skrajnych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie badania pod narkozą.

Ile trwa badanie rezonansem magnetycznym? Wszystko zależy od obszaru, który należy zobrazować, zwykle jednak nie trwa to dłużej niż kilkadziesiąt minut. Do tego należy doliczyć kilka minut przygotowań przed badaniem, jak chociażby konieczność zdjęcia przedmiotów metalowych, które mogłyby zakłócać badanie, czy zmycie makijażu u kobiet.

W przypadku rezonansu z kontrastem wenflon zakładany jest również przed rozpoczęciem właściwego badania.
W trakcie całego badania pacjent ma do dyspozycji personel medyczny, który na bieżąco odpowiada na jego pytania i rozwiewa wszelkie wątpliwości, oferując niezbędne wsparcie i pomoc.

Wyszukaj klinikę