Rezonans magnetyczny głowy – podstawowe informacje

Rezonans magnetyczny głowy wykorzystuje do obrazowania unikalne oddziaływanie pola elektromagnetycznego na komórki ludzkiego organizmu. Wzbudza on zawarte w nich atomy wodoru, których ruch odbierany jest przez specjalne detektory i przekształcany komputerowo na obraz widoczny na ekranie komputera.

Dzięki temu rezonans magnetyczny daje możliwość obrazowania nie tylko struktur kostnych, ale również tkanek miękkich, a co więcej pozwala na dokonanie oceny funkcjonalności poszczególnych narządów i struktur, w tym również układu nerwowego.

Choć w trakcie badania generowane jest promieniowanie elektromagnetyczne, nie oddziałuje ono w żaden sposób na nasz organizm, dzięki czemu badanie to jest bezpieczne i bezbolesne i może być wykonywane nawet u dzieci czy kobiet ciężarnych.

Warto podkreślić, że w trakcie badania nie dochodzi do interakcji z żadnymi lekami, nie ma więc ograniczeń do wykonywania go również u osób w podeszłym wieku.

Jakie możliwości daje rezonans magnetyczny głowy?

Rezonans magnetyczny głowy to jedno z badań, które pozwala uzyskać duże pole widzenia i wielopłaszczyznowy przekrój, dzięki czemu umożliwia:

 • Ocenę struktur mózgowia, przysadki mózgowej, układu komorowego oraz zbiorników płynowych,
 • Szczegółową ocenę tkanki mózgowej,
 • Zobrazowanie skupisk nerwowych w przewodach słuchowych wewnętrznych oraz kątach mostowo-móżdżkowych,
 • Wykrycie torbieli w zatokach żylnych,
 • Uwidocznienie istoty białej oraz szarej, struktur wewnątrzczaszkowych odcinków nerwów czaszkowych, układu komorowego oraz struktur głębokich mózgu,
 • Ocenę elementów układu słuchowego, takich jak trąbka Eustachiusza, błędnik błoniasty czy piramidy skroniowe,
 • Diagnostykę wewnątrzczaszkowego układu naczyniowego.

Kiedy warto wykonać rezonans magnetyczny głowy?

Decyzję o skierowaniu na badanie obrazowe jakim jest rezonans magnetyczny głowy każdorazowo podejmuje lekarz, wystawiając odpowiednie skierowanie. Wskazaniami do jego wykonania są przede wszystkim:

 • Nawracające bóle i zawroty głowy o nieustalonej przyczynie,
 • Zaburzenia świadomości i omdlenia,
 • Zaburzenia neurologiczne, takie jak problemy ze słuchem czy wzrokiem,
 • Zaburzeń równowagi,
 • Choroba Alzheimera,
 • Urazy głowy,
 • Stany zapalne w obrębie mózgu,
 • Stwardnienie rozsiane,
 • Nieprawidłowości w funkcjonowaniu struktur rdzenia kręgowego,
 • Podejrzenie zmian nowotworowych i guzów,
 • Choroba Devica.

Rezonans magnetyczny głowy – przygotowanie i przeciwwskazania

Rezonans magnetyczny głowy nie wymaga specjalnego przygotowania. Warto na badanie zabrać ze sobą wyniki poprzednich badań obrazowych, które stanowią wsparcie dla radiologa wykonującego badanie.

W większości przypadków rezonans magnetyczny głowy wykonywany jest z podaniem środka kontrastującego – wtedy konieczne jest dostarczenie również aktualnego (nie starszego niż 7 dni) wyniku oznaczenia poziomu kreatyniny, pozwalającego na ocenę funkcjonalności nerek.

Na badanie należy zgłosić się bez makijażu, a przed wejściem do pomieszczenia zdjąć wszelkiego rodzaju metalowe elementy ubioru i biżuterię, które mogą zaburzać pracę aparatury.

Podczas badania należy pozostawać w bezruchu i ściśle stosować się do wskazówek personelu. Ze względu na fakt, iż badanie jest nieinwazyjne, bezpośrednio po nim można od razu wrócić do codziennych czynności.

Uzyskane w trakcie badania obrazy pacjent otrzymuje na płycie CD, a ich opis dokonany przez lekarza dostępny jest w ciągu kilku dni roboczych.

Jeżeli chodzi o przeciwwskazania do wykonania badania, są to przede wszystkim:

 • Metalowe i elektroniczne ciała obce wewnątrz ciała, takie jak:
  • Endoprotezy,
  • Śruby,
  • Płytki stabilizujące,
  • Implanty zębowe,
  • Implanty słuchowe,
  • Neurostymulatory,
  • Pompy insulinowe.
 • Aparat ortodontyczny stały,
 • Rozrusznik serca,
 • Wkładki domaciczne,
 • Pierwszy trymestr ciąży.
Wyszukaj klinikę